Υβριδικό Συνέδριο, Καρκίνος Προστάτη: Εξελίξεις και Νεότερα Δεδομένα, Θεσσαλονίκη, 28 – 29 ΜΑΪΟΥ, 2021.

Ευχαριστώ την Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, την Α΄ Ουρολογική κλινική του ΑΠΘ και ιδιαίτερα τον καθηγητή ουρολογίας και διευθυντή της Α΄ Ουρολογικής κλινικής του ΑΠΘ κ. Δημητριάδη, για την πρόσκληση να συμμετέχω ως ομιλήτρια στα πλαίσια του υβριδικό συνέδριο με τίτλο «Καρκίνος του Προστάτη – Νεότερες εξελίξεις και δεδομένα».

Τίτλος ομιλίας: «Η ρόλος της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας (mpMRI) στη διάγνωση και τοπική σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη»