Μπουλογιάννη Γλυκερία MD, PhD

Εξειδικευμένη Ακτινοδιαγνώστρια 
Μαστού και Προστάτη

Σύντομο Βιογραφικό (PDF) :
Ελληνικά, English

Εξειδίκευση

Ακτινολόγος – Πιστοποιημένη Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού και Προστάτη

 • Εξειδίκευση στη διαγνωστική του μαστού, με πολυετή εμπειρία και επιτυχή διάγνωση μεγάλου αριθμού περιστατικών. Η εξειδίκευση της περιλαμβάνει τις πιο σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές – Ψηφιακή Μαστογραφία, Αυτόματος Τρισδιάστατος Υπέρηχος Μαστού 3D-ABVS, Πολυπαραμετρική Μαγνητική Μαστογραφία, καθώς και σε Επεμβατικές Πράξεις Μαστού (εντοπισμός βλάβης, βιοψίες μαστού).
 • Εξειδίκευση στη διάγνωση της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας προστάτη. Διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού περιστατικών, με αντίστοιχα μεγάλο αριθμό ιστολογικά επιβεβαιωμένων διαγνώσεων.

Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2017

Διδάκτορας ΑΠΘ

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο «Η συμβολή της Πολυπαραμετρικής  Μαγνητικής Μαστογραφίας  στη διάγνωση και διαχείριση του καρκίνου του μαστού και των ιστοπαθολογικών ευρημάτων».

2016

Ευρωπαική Πιστοποίηση στην Απεικόνιση Μαστογραφίας (European Screening of  Mammography LRCB)    

Το Ολλανδικό κέντρο αναφοράς προσυμπτωματικού ελέγχου (LRCB) στοχεύει στη συνεχή  βελτίωση της ποιότητας ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού. Επιπλέον, εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας προγραμμάτων ελέγχου και βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις των εμπλεκόμενων επαγγελματιών με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

2014

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα στην Απεικόνιση του Μαστού (European Diploma in Breast ImagingEDBI)

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού (EUSOBI) εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα στην Απεικόνιση Μαστού (EDBI) το 2012. Το EDBI εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας (ESR) και επιβεβαιώνει την ειδική ικανότητα των ακτινολόγων να ερμηνεύουν ψηφιακή  μαστογραφία,  υπερηχογράφημα,  μαγνητική μαστογραφία  και να εκτελούν επεμβατικές πράξεις μαστού.

1993-1998

Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» ως ειδικευόμενη στο Ακτινολογικό Τμήμα

Επαφή με τους περισσότερους τομείς της Ακτινολογίας και ενεργός συμμετοχή στο εκπαιδευτικό έργο του τμήματος (εκπόνηση παρουσιάσεων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων).

1992-1993

Εκπαίδευση  στα τμήματα Παθολογίας , Χειρουργικής  και Παιδιατρικής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

1986-1992

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

2020-Σήμερα
 • Ιδιωτικό Ακτινοδιαγνωστικό Ιατρείο Μαστού (Προφήτη Ηλία 49, Πυλαία)
 • Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού & Προστάτη – Συνεργάτης στο Ιδιωτικό Πολυιατρείο ΠΛΑΤΩΝ (Πυλαίας – Πανοράματος)
 • 2018-2020

  Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού & Προστάτη – Συνεργάτης στο Διαγνωστικό Κέντρο EUROMEDICA (Ανατολικής – Δυτικής Θεσσαλονίκης)

  2003-2018

  Ακτινολόγος – Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

  1998-2003

  Ακτινολόγος στο Διαγνωστικό Κέντρο Ασκληπιός Θεσσαλονίκης

  1997-1998

  Υπεύθυνος Iατρός Aκτινοδιαγνωστικού Kέντρου Βέροιας (Tμήμα  Aξονικού Tομογράφου)

  Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστού (EUSOBI)
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας (ESR)
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ογκολογικής Απεικόνισης (ESOI)
 • Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑM)
 • Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΟΥ.Ε.Β.Ε.)
 • Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
 • Μέλος της Τοπικής Oργανωτικής Επιτροπής του EMRI ERASMUS COURSE (12-16 Μαίου 2008, Θεσσαλονίκη)
 •  

  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

  Clinical Mammography Workshop, Thessaloniki, 9 -10 Mar. 2002

  Educational Workshop Middle Illustration, 9 CME credits, Athens, 14-15 Oct. 2005

  Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging – Breast Module, Chios, Greece, 1-6 Jul. 2007

  Breast Imaging Workshops with International Participation, 7 CME – CPD credits, Thessaloniki, 24 & 25 Sep. 2010

  MEI Multimodality Detection and Diagnosis of Breast DiseasesCourse, 17 AMA PRA credits, Rome,  5-7 Dec. 2011

  14th ECR 2011 – 23rd European Congress of Radiology, 22 CME credits, 1-5 Mar. 2011

  8th Postgraduate Seminar Breast Cancer from Gene to Healing, 14 CME-CPD credits, Thessaloniki, 15-17 Nov.  2012

  ECR 2012 – 24th European Congress of Radiology, 22 CME credits, Vienna, 3-7 Mar. 2012

  EUSOBI Breast MRI Training Course 2012, 12 CME credits, Vienna, 28-29 Feb. 2012

  EUSOBI Breast MRI Training Course 2013, 11 CME credits, Rome, 9-10 Oct. 2013

  ECR 2013 – 25th European Congress of Radiology, 22 CME credits, Vienna, 7-11 Mar. 2013

  Advanced Course on Multimodality Detection and Diagnosis of Breast Diseases November, 12 CME credits, Athens, 22-23 Oct. 2014

  2nd Scientific Conference of the Hellenic Breast Imaging Society, 12 CME credits, ,Athens, 20-21 Mar. 2015

  EUSOBI Breast MRI Training Course 2015, 17 CPD credits, London, 02-03 Oct. 2015

  Postgraduate Courses 2014-2015, Interbalkan Medical Center, 15 CME credits, Thessaloniki

  EUSOBI Breast MRI Training Course 2015.1, 3 CME credits, Budapest, 12 – 13 Jun. 2015

  IBUS Course 2016 Multimodality Breast Imaging & Image-Guided Interventions Including Ultrasound Interactive Hands-on Sessions, 16 CME credits, Athens, 9-11 Jun. 2016

  LRCB Digital Breast Cancer Screening for Radiologists International Course, 30 CME credits, Nijmegen, 13 May 2016

  EUSOBI Breast MRI Training Course 2016, 12 CME credits, Paris, 23-24 Sep. 2016

  Breast Workshop on Newer Data on Breast Imaging From Molecular Biology to Multidisciplinary Approach, Hellenic Breast Implants Society, 5 CME credits,  12 Nov. 2016

  Advanced Course on Multimodality Detection and Diagnosis of Breast Diseases, 12 CME-CPD credits, Athens, 3-5, Jun. 2016

  19th Breast Workshop on Tracing the Breast Imaging, Hellenic Breast Implants Society, 4 CME credits, 12 Nov. 2016

  Newer Data in the Breast Imaging and Management of Breast Diseases Importance of the Interdisciplinary Approach, 3rd Scientific Conference of the Hellenic Breast Imaging Society, 11 CME credits, 12-13 May 2017

  Annual Scientific Meeting 2017 of the European Society of Breast Imaging, 12 CME credits, Berlin, 22-23 Sep. 2017

  Continuing Training in Breast Imaging: From the Basic and Fundamental to the Most Recent Techniques, Hellenic Breast Imaging Society, 17 Mar. 2018

  Continuing Training in Breast Imaging: Tracing Breast Imaging, Hellenic Breast Imaging Society, Thessaloniki, 21 Nov. 2015

  Συνέδρια / Στρογγυλές Τραπέζες / Διαλέξεις

   

  Πρόσφατα Συνέδρια

   

  16th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2005, Florence, 28–31 May 2005

  Diagnostic Imaging Symposium 2011 FOCUS on Diagnostic Developments, Athens,  9 Sep. 2011

  Workshop AEVE Breast Diseases Imaging Investigation, Thessaloniki, 14 Jan. 2012

  XII Panhellenic Congress of Mammography, Kalamata, 6-8 May 2011

  11th Panhellenic Hepatology Symposium, Hellenic Society for Liver Study,  Corfu, 7–10 May 2009

  Annual Scientific Meeting of the European Society of Breast Imaging, Vienna, 2-3 Mar. 2011

  1st Scientific Conference of the Hellenic Breast Imaging Society, Athens, 4-5 Oct. 2013

  Annual Scientific Meeting 2014 of the European Society of Breast Imaging, Amsterdam, 26-27 Sep. 2014

  Breast Workshop “Diagnosis through Imaging” Hellenic Breast Implants Association, Thessaloniki, 31 May 2014

  Annual Scientific Meeting 2015 of the European Society of Breast Imaging, London, 02-03 Oct. 2015

  26th Annual Scientific Meeting 2016 of the European Society of Breast Imaging, Paris, 23-24 Sep. 2016

  6th Panhellenic Congress of Hellenic Breast Surgery Society, Athens, 09-11 Nov. 2018

  3rd Scientific Meeting of Hellenic Breast Society, Athens, 12-13 May 2017

   

  Στρογγυλές Τράπεζες

   

  Diagnostic Approach, Clinical Indications of Mammography MRI, Modern Strategies for Breast Cancer, Surgical Skills for Breast Surgical Clinic, Interbalkan Medical Center, Thessaloniki, 27-28 May 2011

  Contemporary Aspects in Breast Cancer Surgery, Magnetic Mammography Indications, 2011-2012 Postgraduate Courses of the Medical Society, Thessaloniki, 11 January 2012

  Contemporary Issues in Breast Cancer, Magnetic Mammography, 12th Session of the Society of Surgeons of Northern Greece, Kavala, 9-11 Oct. 2015

  Basic Principles of Breast Imaging, State of the Art Magnetic Mammography, 3rd Scientific Conference of the Hellenic Society Breast Imaging, Athens, 12-13 May 2017

  Magnetic Mammography, The Contribution of Magnetic Mammography in Response to the Treatment of Breast Cancer Patients, 2nd Scientific Conference of Hellenic Society Breast Imaging, Athens, 20-21 Mar. 2015

  Visualization of Postoperative Breast, The Depiction of Women with Silicone Implants. Educational Seminar of Hellenic Breast Imaging Society, Thessaloniki, 21-22 Nov. 2015

  Modern Diagnostic and Therapeutic Trends in Breast Cancer, Modern Diagnostic Approach 31st North Hellenic Medical Conference with Panhellenic Participation, Thessaloniki

  Correlation of Findings Between Digital Mammography, Ultrasound, and MR Mammography, Educational Seminar, Hellenic Breast Imaging Society, 5 CME credits, Thessaloniki, 17 Mar. 2018

  The Utility of MR Mammography in the Management of High-Risk B3 Lesions, Athens, 09-11 Nov. 2018

   

  Διαλέξεις

   

  Breast Neoplasm, Contribution of MT to Staging, Boulogianni G., Continuing Medical Education Post-Graduate Courses 2014 – 2015 (CME)

  Breast Tumor Patient Case, Ensuring Healthy Limits of Excision, Karapanagiotis K., Boulogianni G., Zaramboukas Th., Continuing Medical Education Postgraduate Courses 2015 – 2016 (CME)

  Illustrative Exploration of the Cervix, Boulogianni G., Women’s Pelvic Imaging Exploration, Thessaloniki, 5 Oct. 2001

  Meningioma and Haemangioblastoma, Dimitriadis A., Boulogianni G., Chourmouzi D., Karkavelas G., Two-day Educational Seminar and Presentation of the Book by A. Drevelenga on Imaging of Brain Tumors with Histological Correlations

  MRI of the Sellar and Suprasellar Lesions, Chourmouzi D., Boulogianni G., EMRI Erasmus Course, Thessaloniki, 12-16 Jun. 2008

  The Importance of MR Mammography in Diagnosis of Breast Cancer, Boulogianni G., Breast Cancer Prevention Event, Hellenic Society of Breast Surgeons, Municipality of Thessaloniki, Thessaloniki, 14-15 Oct. 2017

  MRI or Digital Mammography and Tomosynthesis for the Examination of Dense Breasts, Boulogianni G., Breast Cancer Prevention, Hellenic Society of Breast Surgeons, Municipality of Thessaloniki, Thessaloniki, 14-15 Oct. 2017

  Radiological Breast Check-up, Boulogianni G., Breast Cancer Prevention Information Day: The Unknown Neighbour, Association of Friends of the Hospital of Giannitsa,  5 Nov. 2017

  The Contribution of DCE, DWI, and Spectroscopy in the Diagnosis of Invasive Lobular Cancer, Athens, 20-21 Mar. 2015

  The Contribution of MRI in High-Risk Lesions-B3, Athens,  9-11 Nov. 2018

  Correlation of Mammography, Ultrasound, and MRM  Findings: How the Finding of the Above Examinations is Localized and Correlated with the Other Techniques., Boulogianni G., 17 Mar. 2018

  Συγγραφικό Έργο

   

  16 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

  7 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

  40 Επιστημονικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

  Συγγραφή κεφαλαίου “Meningeal Tumors” στο βιβλίο Imaging of Brain Tumors with Ηistological Correlations, Second Edition, Springer

  Συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο Ελληνική Ακτινολογία

   

  Αναφορές  123, h-Index: 6

   

  Boulogianni G., The Usefulness of Magnetic Tomography in Preoperative Chemotherapy (Neoadjuvant Chemotherapy-NAC) of Βreast, The News of Hellenic Society of Breast Surgeons, Autumn 2017

  Zafrakas, Papasozomenou P., Eskiltzis P., Zouzoulas D., Boulogianni G. and Zaramboukas T., Cavernous Βreast Hemangioma Mimicking an Invasive Lesion on Contrast-Enhanced MRI, Case Reports in Surgery, 2019

  Boulogianni G., Chryssogonidis I., and Drevelegas A., Diffusion Weighted MRI and Spectroscopy in Invasive Carcinoma of the Breast at 3Tesla, Correlation with Dynamic Contrast Enhancement and Pathologic Findings, Hippokratia, 20.3, 2016:192

  Arampatzis CA, Chourmouzi D., Boulogianni G., Lemos P., Pentousis D. et al., Graft Failure Prior to Discharge After Coronary Artery Bypass Surgery: A Prospective Single-Centre Study Using Dual 64-slice Computed Tomography, EuroIntervention: Journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology, 2016, 12(8):e972-e8

  Bouktsi M., Drevelegas A., Dedes I., Chourmouzi D., Boulogianni G., Milonas I., Nucleoplasty in the Treatment of Lumbar Discogenic Pain,  Journal of Neurology, 2009

  Boulogianni G., Chourmouzi D., Drevelegas A., An Incidental Nonfunctioning Mediastinal Paragaglioma,  European Radiology, 2009:11b, 2010;20(2):506-9

  Chourmouzi D., Boulogianni G., Delaroudis S., Drevelegas A., Hypopituitarism due to Hypothalamic B-cell Lymphoma, JBR BTR, 2005, 88(3):116

  Chourmouzi D., Boulogianni G., Kalomenopoulou M., Kanellos I., Drevelegas A., Brucella Liver Abscess; Imaging Approach, Differential Diagnosis, and Therapeutic Management: a Case Report, Cases Journal, 2009, 2(1):7143

  Chourmouzi D., Boulogianni G., Zarampoukas T., Drevelegas A., Sonography and MRI of Tamoxifen-Associated Mullerian Adenosarcoma of the Uterus, American Journal of Roentgenology, 2003, 181(6):1673-5

  Dragoumis K., Drevelenas A., Chatzigeorgiou K., Assimakopoulos E., Venizelos I., Togaridou E., Boulogianni G., et al., Aggressive Angiomyxoma of the Vulva Extending Into the Pelvis: Report of two Cases, Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 2005, 31(4):310-3

  Drevelegas A., Chourmouzi D., Boulogianni G., Sofroniadis I., Imaging of Primary Bone Tumors of the Spine, European Radiology, 2003, 13(8):1859-71

  Drevelegas A., Karkavelas G., Chourmouzi D., Boulogianni G., Petridis A., Meningeal Tumors, Imaging of Brain Tumors with Histological Correlations, Springer, 2011, p. 255-302

  Drevelegas A, Karkavelas G, Chourmouzi D, Boulogianni G, Petridis A, Dimitriadis A., Meningeal Tumors, Imaging of Brain Tumors with Histological Correlations, Springer, 2002, p. 177-214

  Drevelegas A., Karkavelas G., Chourmouzi D., Boulogianni G., Petridis A., Dimitriadis A., Meningeal Tumors, Imaging of Brain Tumors with Histological Correlations, 2002:177

  Drevelegas A., Boulogianni G., Chourmouzi D., Sofroniadis I., Paget Disease of Single Vertebra, Journal Belge de Radiologie, 2002, 85(3):128-9

  Drevelegas A., Chourmouzi D., Boulogianni G., Peliosis of the Liver in a Patient with Prostate Carcinoma,  JBr-BTr, 2003, 86:158-9

  Drevelegas A., Chourmouzi D., Grigoriadis C., Boulogianni G., Cervical Para-Spinal Soft Tissue Abscess Extending to Posterior Epidural Space, European Journal of Radiology Extra, 2003, 47(1):10-3

  Drevelegas A., Chourmouzi D., Pitsavas G., Charitandi A., Boulogianni G., Reversible Brain Atrophy and Subcortical High Signal on MRI in a Patient with Anorexia Nervosa, Neuroradiology, 2001, 43(10):838-40