Ψηφιακή Μαστογραφία – Τομοσύνθεση

 

Η ψηφιακή μαστογραφία παίζει κεντρικό ρόλο στην πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, επιτρέποντας την ανίχνευση του καρκίνου σε προκλινικό στάδιο, πριν γίνει καν ψηλαφητός.

  • Η συγκεκριμένη εξέταση επιτρέπει τον προσδιορισμό της κατανομής των φυσιολογικών στοιχείων στον μαστό και την ύπαρξη οποιασδήποτε ύποπτης εικόνας, που χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο. Ο καρκίνος στη μαστογραφία απεικονίζεται συνήθως σαν μάζα με ανώμαλο σχήμα, περιοχή ασυμμετρίας, επασβεστώσεις ή περιοχή διαταραχής της αρχιτεκτονικής του μαζικού αδένα.

 

  • Χρησιμοποιεί ακτίνες Χ (ιονίζουσα ακτινοβολία), παρόλα αυτά, πλέον εκτελείται συνήθως σε υπερσύγχρονα μηχανήματα με εξαιρετική ευκρίνεια απεικόνισης και χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

 

  • Χρησιμοποιείται τόσο στην πρόληψη, όσο και στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Προσδιορίζεται ως «προσυμπτωματική» όταν γίνεται στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, ενώ όταν διενεργείται για περαιτέρω διευκρίνιση ψηλαφητικού ή απεικονιστικού ευρήματος, χαρακτηρίζεται ως «διαγνωστική».

 

Το κολέγιο ακτινολογίας της Αμερικής ACR συστήνει ετήσιο προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία από την ηλικία των 40 ετών. Οι γυναίκες με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού ή ωοθηκών συνίσταται να ξεκινούν τον προληπτικό έλεγχο σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών. Σε κάθε τέτοια ειδική περίπτωση, ο εξειδικευμένος ιατρός είναι αυτός που θα κρίνει ποια ή ποιες απεικονιστικές μέθοδοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

 

Τομοσύνθεση

 

Μια εξελιγμένη μορφή της ψηφιακής μαστογραφίας είναι η λεγόμενη τρισδιάστατη ψηφιακή μαστογραφία ή αλλιώς, τομοσύνθεση. Πρόκειται για μία ψηφιακή μαστογραφική απεικόνιση, κατά την οποία λαμβάνονται πολλαπλές λεπτές τομές του μαστού από διαφορετικές γωνίες. Με αυτόν τον τρόπο, η τομοσύνθεση επιτρέπει την ανασύνθεση μια τρισδιάστατης εικόνας του μαστού. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, όπου η ανίχνευση του καρκίνου γίνεται με δυσκολία, ή σε γυναίκες με ύποπτο εύρημα, το οποίο χρειάζεται περαιτέρω χαρακτηρισμό.

Πλεονεκτήματα Τομοσύνθεσης:

  • Πρώιμη ανίχνευση μικρών καρκίνων που «κρύβονται» στην απλή ψηφιακή μαστογραφία.
  • Καθαρότερη εικόνα των βλαβών μέσα στον πυκνό μαζικό αδένα.
  • Μεγαλύτερη ακρίβεια στο μέγεθος, το σχήμα και τον εντοπισμό των βλαβών του μαστού.

Οι μελέτες έχουν δείξει ότι ο προληπτικός έλεγχος με τομοσύνθεση οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά ανίχνευσης καρκίνου, καθώς και σε λιγότερες επανακλήσεις των γυναικών για περαιτέρω απεικονιστικές εξετάσεις ή βιοψίες, λόγω της πιθανής παρουσίας παθολογικού απεικονιστικού ευρήματος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο εξειδικεύμενος ακτινοδιαγνώστης είναι αυτός που θα κρίνει αν μία γυναίκα χρειάζεται ή όχι να προβεί σε τομοσύνθεση.