Αυτόματος Τρισδιάστατος Υπέρηχος Μαστού 3D-ABVS

Η πιο προηγμένη και πρωτοποριακή μέθοδος τρισδιάστατης απεικόνισης του μαστού με υπερήχους. Μοναδική εγκατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα.

Υπέρηχος 3D ABVS

Ψηφιακή Μαστογραφία - Τομοσύνθεση

Η ψηφιακή μαστογραφία παίζει κεντρικό ρόλο στην πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, επιτρέποντας την ανίχνευση του καρκίνου σε προκλινικό στάδιο.

Πολυπαραμετρική Μαγνητική Μαστογραφία

Η πολυπαραμετρική μαγνητική μαστογραφία (mpMRI) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού.

Πολυπαραμετρική Μαγνητική Προστάτη

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη, αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο στην ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη.

Εντοπισμός Βλάβης Μαστού (Hookwire)

Υπό την καθοδήγηση υπερήχου ή μαστογράφου, με τοπική αναισθησία, ανώδυνα, σύντομα και χωρίς ειδική προετοιμασία της ασθενούς.

Βιοψία Μαστού (Core Biopsy)

Η βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνη αποτελεί την πιο γρήγορη, ανώδυνη και αποτελεσματική διαγνωστική μέθοδος, για τον χαρακτηρισμό ύποπτων βλαβών του μαστού.

Δεύτερη Γνώμη

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για μία δεύτερη εκτίμηση των δεδομένων που ήδη έχετε, από την εξειδικευμένη ακτινοδιαγνώστρια μαστου και προστάτη Dr. Γλυκερία Μπουλογιάννη.