Εντοπισμός βλάβης μαστού με τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού

Η τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού (Hook wire) γίνεται υπό την καθοδήγηση μαστογράφου ή υπερήχου, με σκοπό τον προεγχειρητικό εντοπισμό ύποπτου ευρήματος στο μαστό που δεν είναι ψηλαφητό (επασβεστώσεις, συμπαγές μόρφωμα). Η μέθοδος αυτή γίνεται με τοπική αναισθησία, είναι ανώδυνη, σύντομη και χωρίς ειδική προετοιμασία από την ασθενή. Επιπλέον, η σωστή θέση του σύρματος επιβεβαιώνεται απεικονιστικά, με την βοήθεια του τρσδιάστατου υπερήχου 3D-ABVS.

Πλεονεκτήματα:

  • Διευκολύνει το χειρουργό μειώνοντας το χρόνο επέμβασης,
  • Ελαττωνεται ο όγκος του αφαιρούμενου ιστού, συμβαλλοντας με αυτόν τον τροπο σε ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.