Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη

H πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη αποτελεί ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο στην ανίχνευση του κλινικά σημαντικού καρκίνου του προστάτη (clinically significant prostate cancer). Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από τις πιο εξελιγμένες (state of the art) ακολουθίες τεχνικής διάχυσης (DWI), δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικής ουσίας (DCE), φασματοσκοπίας (spectroscopy) και υψηλής ευκρίνειας ισοτροπικές ακολουθίες, με σκοπό την εκτίμηση της μορφολογίας των βλαβών. Σαν αποτέλεσμα επιτυγχάνεται η αύξηση της ευαισθησίας, της ειδικότητας και κατά συνέπεια, η βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας της μεθόδου.

Πλεονεκτήματα

– Ανίχνευση κλινικά σημαντικών και επιθετικών μορφών καρκίνου του προστάτη, με μεγάλη ακρίβεια.

– Ακριβής προσδιορισμός της έκτασης της νόσου πριν την διεξαγωγή χειρουργικής επέμβασης ή ακτινοθεραπείας.

– Ανίχνευση πρώιμης τοπικής υποτροπής μετά την θεραπεία (βιοχημική υποτροπή).

– Παρέχει την δυνατότητα στον κλινικό γιατρό να διενεργήσει καθοδηγούμενη και στοχευμένη βιοψία στην περιοχή του όγκου.

Επιπρόσθετα, το ιατρείο μας συνεργάζεται με την εταιρία υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της Ιατρικής Απεικόνισης, KSAM Medical Imaging Center, η οποία χρησιμοποιεί πρωτοποριακές μεθόδους και λειτουργικά συστήματα μετεπεξεργασίας και μετανάλυσης εικόνων, ευρωπαϊκά πιστοποιημένα για κλινική χρήση, υπό την διεύθυνση και εποπτεία του κ. Σαμιώτη Κων/νου, MRI Clinical Application Specialist – Image Processing Specialist και ενεργού μέλους του Βρετανικού Ινστιτούτου Ακτινολογίας. Τα συστήματα αυτά εισήχθησαν και χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την συγκεκριμένη εταιρία, αυξάνοντας την ειδικότητα και την διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου.

Η μελέτη και εξέταση της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας προστάτη γίνεται από την εξειδικευμένη ακτινοδιαγνώστρια μαστού και προστάτη Γλυκερία Μπουλογιάννη MD, PhD. Η Dr. Μπουλογιάννη έχει πολυετή εμπειρία, στην εξέταση και διάγνωση πολύ μεγάλου αριθμού περιστατικών μαγνητικών τομογραφιών προστάτη.