Βιοψία Μαστού (Core needle Biopsy)

Η βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνη (Core needle Biopsy) υπό την καθοδήγηση υπερήχου διενεργείται στο ιατρείο μας, με τοπική αναισθησία, σε βλάβες που θεωρούνται ύποπτες κατά την ψηλάφηση, τον υπέρηχο, την μαστογραφία ή την μαγνητική μαστογραφία. Αποτελεί την πιο γρήγορη, ανώδυνη και αποτελεσματική διαγνωστική μέθοδος, για τον χαρακτηρισμό ύποπτων βλαβών του μαστού.

Πριν την βιοψία μαστού, πραγματοποιούμε πάντοτε απεικόνιση του μαστού με τον αυτόματο τρισδιάστατο υπέρηχο 3D-ABVS. Ο 3D-ABVS παρέχει τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας της βλάβης, με λεπτές τομογραφικές τομές του 1 mm από το δέρμα έως το θωρακικό τοίχωμα, καθιστώντας δυνατή την ανίχνευση ακόμα και πολύ μικρών βλαβών, που δεν ανιχνεύονται με τον απλό 2D υπέρηχο.

Η βιοψία πραγματοποιείται με την συσκευή BARD MAGNUM, ΗΠΑ (ειδικό πιστόλι με κόπτουσα βελόνη), η οποία διασφαλίζει σωστή λήψη δειγμάτων ιστού. Η μεγάλη ισχύς του, καθιστά δυνατή την ακριβή εισχώρηση ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Πλεονεκτήματα:

-Η τρισδιάστατη απεικόνιση του μαστού με τον 3D-ABVS έχει ως αποτέλεσμα την ακριβέστερη δυνατή εισχώρηση στην περιοχή της βλάβης, διασφαλίζοντας την σωστή λήψη δειγμάτων ιστού.

-Σε περίπτωση καλοήθειας μετά τη βιοψία, η ασθενής αποφεύγει την αναίτια χειρουργική επέμβαση και κατ’ επέκταση την γενική αναισθησία και την χειρουργική ουλή στο μαστό της.

-Εξαιρετικά αξιόπιστη μέθοδος, αφού καθορίζει τη διάγνωση του μορφώματος στο οποίο έγινε η βιοψία και κατευθύνει τον σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπείας.

-Γρήγορη, ανώδυνη, αναίμακτη και ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, που πραγματοποιείται από την εξειδικευμένη ιατρό στην τεχνική της βιοψίας Dr. Γλυκερία Μπουλογιάννη.