ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, 11-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

2ο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας Μαστού – «Νεότερα Δεδομένα και Εξελίξεις στην Θεραπευτική Πρακτική»,  που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη στις 11-13 Οκτωβρίου 2019  και διοργανώθηκε από την Ερευνητική Χειρουργική Ογκολογική Εταιρεία Ελλάδος σε συνεργασία με το Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα Μαστού του Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”.

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού.

Τίτλος ομιλίας: «Η θέση της Μαγνητικής Μαστογραφίας στην εκτίμηση της νόσου πριν και μετά από την προεγχειρητική χημειοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού».