ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.

3ο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας Μαστού-«Νεότερα Δεδομένα και Εξελίξεις στην Θεραπευτική Πρακτική», που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη στις 16-18 Οκτωβρίου 2020 και διοργανώθηκε από την Ερευνητική Χειρουργική Ογκολογική Εταιρεία Ελλάδος σε συνεργασία με το Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα Μαστού του Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”.

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας,

Τίτλος ομιλίας: «Η χρησιμότητα της Μαγνητικής Μαστογραφίας (MRM) στο in situ καρκίνωμα του μαστού»